XIII КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ОКТОБАР 2019

Учинили би сте нам изузетну част и задовољство да прихватите наш позив за присуство и учешће у раду на XIII Конгресу Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним учешћем, који ће се одржати у Хотелу „БРЕЗА“ од 02.  06Октобра  2019. године.

Пошаљи рад на конгрес овде

Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије одржава сваке године два Конгреса и то у мају и октобру, и том приликом окупља најеминентније предаваче из Србије и региона.

Циљ Конгреса је да стимулише размену резултата и идеја у свим областима које наш Конгрес обухвата и да негујемо сарадњу између различитих профила здравствених радника и сарадника.

На конгресу ће бити презентовани и радови у виду усмених саопштења и постер презентација као и педесетак едукативних предавања.

Акредитациони број XIII конгреса Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним учешћем је Д-1-226/19. Акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.
Конгрес је бодован са 13 бодова за акредитоване предаваче, 11 за усмена саопштења, 9 за постер презентације и 8 за пасивне учеснике.

Пленарна тема XII конгреса Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним учешћем је: „ЛЕЧЕЊЕ АФЕРЕЗАМА“

Предавач пленума: академик Проф.др сци мед – научни саветник, дописни члан САНУ, Институт за трансфузиологију и хемобиологију Војномедицинска академија Београд

Учешће на конгресу узеће Друштва Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије и то:

 1. Друштво медицинских сестара и бабица НАУЗР Србије
 2. Друштво санитарно – еколошких инжињера и техничара НАУЗР Србије
 3. Друштво дијететичара – нутрициониста НАУЗР Србије
 4. Друштво лабораторијских технолога и техничара НАУЗР Србије
 5. Друштво физио и радних терапеута НАУЗР Србије
 6. Друштво фармацеутских техничара НАУЗР Србије
 7. Друштво струковних медицинских радиолога и рентген техничара НАУЗР Србије
 8. Друштво зубних техничара НАУЗР Србије

Очекујемо Вас на Конгресу и радујемо се Вашем доласку.

XI Национални Симпозијум ДМСТБ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије

Добро дошли на XI Национални Симпозијум ДМСТБ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије. Одржаће се на Тари у периоду од 31 августа до 01. децембра 2019. године.

Тема симпозијума је: Шећерна болест и честа пратећа обољења нова сазнања и нове препоруке.

На симпозијуму учешће узеће ендокринолошка секција, интернистичка секција, хематоонколошка секција, дерматовенеролошка секција са инфектолошком, трансфузиолошка секција и пнеумофтизиолошка секција.

Отварање Симпозијума је 31. августа 2019. у 10.00 сати.

Акредитациони број XI Симпозијум ДМСТБ НАУЗР Србије је Д-1-433/19. Акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.


Бодован са 8 бодова за акредитоване предаваче, 7 за усмена саопштења, 5 за постер презентације и 4 за пасивне учеснике.

Предавачи су: Др Славица Милошевић, СБ “Меркур”Врњачка бања, СМС Јасмина Ђорђевић, КЦ Ниш – Клиника за кардиоваскуларне болести, Виша медицинска сестра Виолета Томић, Сокобања, СМС специјалиста Соња Паравина Клинички центар Ниш – Клиника за кожне болести, ВМС Сузана Ђорђевић, Прим. др сц мед Ана Антић, Завод за трансфузију крви Ниш

Котизације су ослобођени чланови НАУЗРС, а за остале 1.800 (Котизацију уплатити на рачун: 160-389495-53 Банка Интеса

X Национални Симпозијум ДМСТБ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије

Добро дошли на X Национални Симпозијум ДМСТБ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије. Одржаће се на Тари у периоду од 29 до 30. августа 2019. године.

Тема симпозијума је: Улога здравственог система код препознавања сумње на злостављање и занемаривање.

На симпозијуму учешће узеће педијатријска секција, гинеколошко-акушерска секција, секција поливалентне патронаже и секција стоматолошких сестара.

Свечано отварање Симпозијума је 29. августа 2019. у 16.00 сати.

Акредитациони број X Симпозијум ДМСТБ НАУЗР Србије је Д-1-433/19. Акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре.


Бодован са 8 бодова за акредитоване предаваче, 7 за усмена саопштења, 5 за постер презентације и 4 за пасивне учеснике.

Предавачи су: вмс Дејан Благојевић, коаутор смс Александра Стоилковић, Смс Радмила Михајловић, коаутор мс С.Ђорђевић, Гинеколошко акушерска сестра Адриана Банковић, Вмс Велиборка Пешић Милић, Вмс Оливера Јеремић

ИЗВЕШТАЈ СА „ДВАНЕСТОГ КОНГРЕСА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ“ са међународним учешћем (Акредитациони бр. Д-1-1158/18) за здравствене раднике са територије Републике Србије.

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 22.05.2019. до 26.05 2019. године. Радило се по сесијама у 4  Конгресне сале Хотела Брза и Хотела Променада
Конгрес је почео са радом 22.05.2019. године у 17,00 сати, у конгресној сали Хотела Бреза где је и отворен ДВАНАЕСТИКОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

У 18 сати почео је Пленарни рад са темом: «ПОВРЕДЕ И ПРЕЛОМИ ГОРЊИХ ЕКСТРЕМТЕТА – аутор Проф др сци. Мед. Иван Мицић, Клинички центар Ниш, Медицински Факултет Унверзитета у Нишу.

Отварању су присуствовали представници Удружења здравствених радника Македоније, представници здравствених радника Грчке, Малезије, Кореје, представници удружења здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Словеније, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Тополе, и др.

23.05.2019. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,30 сати и поподне од 15,00 до 19,30 сати. Радила су следећа секције ДМСТБС: неуролошка секција, секција сестара у ортпедији, секција гинеколшко-акшерских сестара и бабица, секција поливалентне патронаже, ендокриноошка секција, секција стоматолошких сестара, секција студената здравствене стрке, и друштво фармацеутских техничара, друштво дијететичара – нутрицниста и друштво санитарно-еколошких инењера и техничара.
– Присутно 620 учесника Конгреса

24.05.2019. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 14,00 до 19,00 сати. Радила су следећа друштва:
друштво физио и радних терапеута, друштво зубних техничара и друштво медицинских сестара, здравствених техничара и бабица са следећим секцицијама: педијаријска секција, ОРЛ секција, хируршка секција, уролшка секција, психијатријска секција, пнеумофтизиолошка секција, секција кућног лечења, секција медицине рада, трансфузиолошка секција и хематонколока секција.
– Присутно 607 учесника Конгреса.

25.05.2О19. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 15,00 до 19,00 сати. Радило је друштво струковних радиолога -радиолошких техничара, друштво лабораоријски технолога и техничара, и друштво медицинских сестара, – техничара и бабица са секцицијама: инфектолошка секција и дерматовенеролошка секција, офталмолошка секција, интернистичка секција, секција инструментара и сестара у анестезији, секција сестара у нефрологији и хемодијализи, секција сестара у рехабилтацији, секција опште медицине и секција ургентне медицине.
Укупно је присуствовало сесијама – 632 учесника Конгреса.

На Конгресу је радило 8 друштава и 24 секција. Укупно је било 32 сесија, дужине 88 сати и 40 минута, што просечно износи 2 сата и 46 минута по сесији. Укупна сатница едукативнх семинара и округлих столова је 37 сати, а стручна саопштења су била у трајању од 47 сати и 15 минута. Просечна посећеност по сесији је 58,1 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,93.

Укупно регистрованих учесника Дванестог конгреса Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије је 1538
Затварање конгреса је било 26.05.2019. године у 10 сати, и донешени су следећи ЗАКЉУЧЦИ:

 1. Предлаже се Министарству здравља, Здравственом Савету, и Комори медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије да настави са пружањем  подршке здравственим радницима у Континуираној едукацији и обезбеди благовремену доступност информацијама и обавештењима о важним догађајима.
 2. Констатујемо да постоји повећани одлив стручног кадра из здравствених устанава ради одласка на рад у иностранство (да ли само привремени !?)
 3. Предлажемо формирање радне групе при Министарству Здравља  ради стварања механизама за спречавање одлива здравствених радника.
 4. Такође предлажемо Министарству Здравља проверу позитивне мотивације менаџмента здравствених установа према запосленима.
 5. Предлажемо Струковним медицинским школама да више раде на појачавању мотивације ученика за рад у здравственом систему Србије.

Фотогрфије са успешно завршеног конгреса:

Базар здравља у центру Врњачке Бање