Руководство УЗРНА Београд

Председник УЗРНА Београд
Љиљана Мицковић
Седиште је у Беогаду, Џ.Вашингтона 17, тел: 011 32 40 939, моб. 064 11 77 171 и 063 355 892.

Чланови Управног Одбора УЗРНА Београд
1. Љиљана Мицковић
2. Александра Ђорђевић
3. Наташа Годошев
4. Гордана Весић
5. Александра Ивановић

Чланови Надзорног Одбора УЗРНА Београд
1. Татјана Грубишић
2. Драгана Ђерић-Дишљенковић
3. Душица Пакић

Председник Управног Одбора – Љиљана Мицковић
Генерални секретар УЗРНА Београд – Гордана Весић