III Симпозијум Друштва НАУЗР Србије

Покровитељ III Симпозијума је Министарство здравља Републике Србије

25.11.2018. године затварање Симпозијума у 10.00

Тема: Трауме у ортопедији

Место одржавања: Брзеће – Копаоник – Хотел „ЈУНИОР“

Врста едукације: Национални Симпозијум

Акредитациони број: Д-1-858/18,

Број бодова: 8 акредитовани предавачи, 7 стручна саопштења, 5 постер презентација, 4 пасивни учесници.

Акредитовано за: лекаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре.

Котизација: за чланове НАУЗРС без котизације, за остале 1.800 (уплатити на рачун: 160-389495-53 Банка Интеса)

II Симпозијум Друштва НАУЗР Србије

22.11.2018. године Свечано отврање Симпозијума у 17.00

Покровитељ II Симпозијума је Министарство здравља Републике Србије

Тема: Епидемиолошке карактеристике болести изазваних хуманим папилома вирусом

Место одржавања: Брзеће – Копаоник – Хотел „ЈУНИОР“

Врста едукације: Национални Симпозијум

Акредитациони број: Д-1-857/18,

Број бодова: 8 акредитовани предавачи, 7 стручна саопштења, 5 постер презентација, 4 пасивни учесници.

Акредитовано за: лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.

Котизација: за чланове НАУЗРС без котизације, за остале 1.800 (уплатити на рачун: 160-389495-53 Банка Интеса)