X Национални Симпозијум ДМСТБ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије

Добро дошли на X Национални Симпозијум ДМСТБ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије. Одржаће се на Тари у периоду од 29 до 30. августа 2019. године.

Тема симпозијума је: Улога здравственог система код препознавања сумње на злостављање и занемаривање.

На симпозијуму учешће узеће педијатријска секција, гинеколошко-акушерска секција, секција поливалентне патронаже и секција стоматолошких сестара.

Свечано отварање Симпозијума је 29. августа 2019. у 16.00 сати.

Акредитациони број X Симпозијум ДМСТБ НАУЗР Србије је Д-1-433/19. Акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре.


Бодован са 8 бодова за акредитоване предаваче, 7 за усмена саопштења, 5 за постер презентације и 4 за пасивне учеснике.

Предавачи су: вмс Дејан Благојевић, коаутор смс Александра Стоилковић, Смс Радмила Михајловић, коаутор мс С.Ђорђевић, Гинеколошко акушерска сестра Адриана Банковић, Вмс Велиборка Пешић Милић, Вмс Оливера Јеремић