ИЗВЕШТАЈ СА XVIII КОНГРЕСА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

(Акредитациони бр. Д-1-270/23 – за здравствене раднике са територије Републике Србије.

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 11.10.2023. до 15.10.2023. године. Радило се по сесијама у 3  Конгресне сале Хотела Бреза.

Конгрес је почео са радом 11.10.2023. године у 17,00 сати, у Конгресној сали Хотела Бреза где је и отворен XVIII КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

У 17 сати почео је пленарни рад са темом – ORGANISATION OF THROMBOSIS & HEMOSTASIS (T&H) SERVICE. How does it function in Stockholm?

Предавач: Проф. др сц. Јован П. Антовић, Coagulation, Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery, & Karolinska University Hospital, Clinical Chemistry, Stockholm, Sweden.

Отварању су присуствовали:  представници здравствених радника Републике Српске, представници здравствених радника Републике Северне Македоније представници удружења здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Бугарске, представници удружења здравствених радника Србије, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа  из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Београда, Краљева, Тополе и др.

12.10.2023. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 15,00 до 19,00 сати. Радила су следећа Друштва и секције: секција хирушких сестара и инструментара, секција нефрологије са урологијом, секција поливалетне патронаже, секција опште медицине, психијатријска екција, секција сестара и техничара у рехабилитацији, друштво физио и радних терапеута, дерматовенеролошка секција са инфектолошком, секција кућног лечења, друштво дијететичара-нутрициониста, друштво санитарно-еколошких инжињера и техничара.

-присутно 296  учесника Конгреса

13.10.2023. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 15,00 до 19:00 сати. Радила су следећа Друштва и секције:  педијатријска секција, офтамолошка секција, трансфузиолошка секција, интернистичка секција са ендокринолошком секцијом, секција интензивне неге, анестезије и реанимације, секција стоматолошких сестара, орл секција, друштво лабораторијских технолога и техничара и секција медицине рада.

-присутно  272 учесника Конгреса

14.10.2023. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13 сати и поподне од 15 до 18 сати. Радиле су следеће секције и Друштва:друштво гинеколошко акушерских сестара, пнеумофизиолошка секција, хематоонколошка секција, неуролошка секција, друштво зубних техничара, друштво струковних радиолога и радиолошких техничара, секција сестара у ортопедији и друштво фармацеутских техничара.

-присутно 235 учесника Конгреса

На Конгресу је радило 9 Друштава и 21 секцијa. Укупно је било 17 сесија, дужине 44 сати и 45 минута, што просечно износи 2 сата и 30 минута по сесији. Укупна сатница Едукативнх семинара и Округлих столова је 21 сат, Стручна саопштења 201 су била у трајању од 23 сата и 45 минута.

Просечна посећеност по сесији је 47,23 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,98

Укупно регистрованих учесника 18 Конгреса Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије је – 803.

Затварање конгреса је било 15.10.2023. године у 10 сати, и донети су следећи ЗАКЉУЧЦИ:

ЗАКЉУЧЦИ:

  • Промовисати значај превентивних и скриниг прегледа становништва свих старосних доби у циљу очувања здравља становништва Р.Србије.
  • Сматрамо да је улагање у сестринску професију неопходно, у циљу унапређења образовања и увећања броја запослених из референтних образовних институција за школовање медицинских сестара како би се очувао и  унапредио ниво квалитета у пружању здравствених услуга.

У наставку можете погледати фотографије са отварања конгреса.