V Симпозијум главних и одговорних медицинских сестара и здравствених техичара Србије

НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ

V Симпозијум главних и одговорних медицинских сестара и здравствених техичара Србије

22.03.2018. – 25.03.2018. године.

Тема: Комуникација медицинских сестара/техничара у раду са вулнерабилним групама
Место одржавања: Златибор, Хотел „Мона“
Врста едукације: Национални Симпозијум
Акредитациони број: Д-1-1225/17,
Број бодова: 8 акредитовани предавачи, 7 стручна саопштења, 5 постер презентација, 4 пасивни учесници.
Акредитовано за: медицинскесестре и здравственетехничаре.
Котизација: за чланове НАУЗРС без котизације, заостале 3.600 (уплатити на рачун: 160-389495-53 Банка Интеса)

преузми програм
преузмите постер