Успешно завршен Осми конгрес НАУЗР Србије са међународним учешћем

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 17.05.2016. до 21.05 2016. године. Радило се по сесијама у 5 сала  Конгресног центра «ЗВЕЗДА» , сала «Звезда 1»  са 250 места, сала  «Звезда 2» са 100 места, сала  «Звезда 3» са 100 места, сала «Звезда 4» са 100 места и сала «Звезда 5» 100 места
Конгрес је почео са радом 17.05.2016. године у 17,00 сати, у Конгресној сали Термоминералног купатила «МЕРКУР» где је отворен ОСМИ КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

У 18 сати почео је Пленарни рад са темом «Традиционални и нови фактори ризика за развој атеросклерозе » са предавачем Доц.др.сци.мед.ВладимирЖивковић,катедра за физиологију, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Пленарни рад је завршен у 19,30 часова. Присутно је 512 учесника Конгреса.

Пленарном раду конгреса присуствовали су : Делегација Бугарске  Асоцијације Професионалаца  Здравствене Заштите,.представници Удружења Здравствених радника Македоније, представници удружеља здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Словеније, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа  из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Тополе, и др.