Програм стручних скупова у организацији НАУЗР Србије у 2017. години

На овој страници можете погледати план и програм Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије за 2017 годину.

Чланови НАУЗР Београд су ослобођени плаћања котизације на свим скуповима у организацији НАУЗР Србије и на свим скуповима у организацији неке чланице.

Преузмите овде Програм стручних скупова за 2017. годину