Покровитељство Министарства здравља Републике Србије

Министарства здравља Републике Србије прихватa да буде покровитељ стручних скупова Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије у 2017. години.

Погледајте допис у целости овде.

Покровитељство се односи на три скупа у организацији НАУЗР Србије и то:

  • Четврти симпозијум главних и одговорних медицинских сестра и здравствених техничара Србије (Копаоник – 16-19. март 2017.)
  • Први симпозијум Друштава медицинских сестара здравствених техничара и бабица НАУЗР Србије (Вршац – 20-23. април 2017.)
  • Осми конгрес са међународним учешћем  (Врњачка бања – 17-21. мај 2017.)