ИЗВЕШТАЈ СА ,,ЈЕДАНАЕСТОГ КОНГРЕСА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ,, (Акредитациони бр. Д-1-372/18) за здравствене раднике са територије Републике Србије.

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 03.10.2018 до 07.10.2018. године. Радило се по сесијама у 5 сала. Конгресна сала ,,ЦЕПТЕР 1,, са 400 места, сала хотела ,,ЦЕПТЕР 2,, са 200 места, сала хотела ,,ЦЕПТЕР 3 ,, са 200 места, сала хотела ,,ЦЕПТЕР 4,, са 100 места, , сала хотела ,,ЦЕПТЕР 5,, са 100 места. 
Конгрес је почео са радом 03.10.2018. године у 17,00 сати, у Конгресној сали ,,ЦЕПТЕР 1,, где је отворен ЈЕДАНАЕСТИ КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

 • У 18 сати почео је Пленарни рад са темом: НОВИНЕ У ОБЛАСТИ БИОЛОШКИХ ЛЕКОВА 
  Предавач едукативног: Проф. др Драган Миловановић – Факултет медицинских наука у Крагујевцу, КЦ Крагујевац – Клиничка фармакологија
 • Пленарни рад је завршен у 19,00 часова. Присутно  је 618 учесника Конгреса.
 • Пленарном раду конгреса присуствовали су Директори многобројних здравствених установа. Конгресу су такође присуствовали и Делегациja Бугарске Асоцијације професионалаца здравствене заштите. Представници Удружења здравствених радника Републике Српске, Представници здравствених радника Словеније, Немачке, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније.

– 04.10.2018 године радило се у свим салама и то пре подне од 10,00 до 13,30 сати и по подне од 15,00 до 19,30 сати. Радиле су следеће секције Педијатријска секција, Психијатријска секција, Секција сестара у нефрологији и хемодијализи, Уролошка секција, Секција гинеколошко акушерских сестара и бабица, Друштво дијететичара нутрициониста, Друштво санитарно еколошких инжињера и техничара, Секција сестара у ортопедији, Ендокринолошка секција и Друштво фармацеутских техничара – 590 учесника.

– 05.10.2018. године радило се у свим салама и то пре подне од 10,00 до 13,30 сати и по подне од 15 до 19,00 сати. Радиле су су следеће секције: Секција опште медицине, Офталмолошка секција, Секција ургентне медицине, Секција сестара у рехабилитацији, Друштво физио и радних терапеута, Секција медицине рада, Секција поливалентне патронаже, Секција кућне неге, Хирушка секција и ОРЛ секција –  609 учесника.

– 06.10.2018 године радило се у свим салама и то пре подне од 09,00 до 13 сати и по подне од 15 до 19 сати. Радило је Друштво зубних техничара, секција сестара у стоматологији, Пнеумофтизиолошка секција, Трансфузиолошка секција, Хематоонколошка секција, Друштво лабораторијских техничара и технолога, Дерматовенеролошка секција са инфектолошком, Секција инструментара и сестара у анестезији, Секција студената здравствене струке, Друштво струковних радиолога и радиолошких техничара и Неуролошка секција – 568 учесника.

На Конгресу је радило 8 Друштава и 24 секција. Укупно је било 32 сесија, дужине 86 сати и 55 минута, што просечно износи 2 сата и 43 минута по сесији. Укупна сатница едукативнх семинара и округлих столова је 34,00 сати, а стручна саопштења су била у трајању од 42 сати и 25 минута. Просечна посећеност по сесији је 53,09 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,88.

 • Укупно регистрованих учесника Једанаестог конгреса Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије је 1.425.
 • Затварање конгреса је било 07.10.2018 године у 10 сати, и донешени су следећи

ЗАКЉУЧЦИ:

 • Предлаже се Министарству здравља, Здравственом Савету, и Комори медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије да настави са пружањем  подршке здравственим радницима у Континуираној едукацији и обезбеди благовремену доступност информацијама и обавештењима о важним догађајима.
 • Предлаже се  већа медијска покривеност «Промоције репродуктивног здравља» у циљу мотивације и већег одазива на скрининг програму.
 • Захтевамо организовање стручних скупова са мултидисциплинарним приступом задатој тематици.
 • Препознати струку медицинских сестара, бабица и здравствених техничара у здравственом систему, како би се спречио одлив квалитетног кадра.
 • Омогучити повећање броја запослених у здравству, јер преоптерећеност обимом посла због смањења укупног боја запослених радника се одражава не само на незадовољство запослених, већ  и на њихово здравље а индиректно и на квалитет услуга.
 • Предлажемо да Министарство здравља да убудуће наложи Директорима здравствених установа да су у обавези да омогуће присуство Едукативним скуповима: Конгрес, Симпозијум, Стручни састанак, Предавачима по позиву као и презентерима стручних саопштења како би стручни скупови могли несметано да раде по акредитованим програмима.
 • Предлог за смањење одлива кадрова-медицинских сестара,на тај начин што ће се здравствене установе стимулисати да о свом трошку упућивање медицинских сестара на школовање и стручно усавршавање у Високо струковне школе као и на даље уже специјализације.
 • Ефикасније радити на пропагирању донаторства и донорских картица едукацијом становништва о значају и добробитима донаторства.
 • Почети са агресивнијим пропагирањем здравља и здравог начина живота још у основним школама са посебним освртом на сексуално образовање и заштиту младих као и као на штетне последице конзумирања психоактивних супстанци.
 • Захтев министарству здравља да поново покрене механизме за утврђивањем  неопходног броја здравствених радника, пре свих минималном број сестара у здравственим установама обзиром да су се многоструко увећали захтеви и послови које медицинске сестре обављају. 

Галерија слика: