ИЗВЕШТАЈ СА 15 КОНГРЕСА НАУЗР СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ СА 15 КОНГРЕСА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ са међународним учешћем (Акредитациони бр. Д-1-587/21) за здравствене раднике са територије Републике Србије.
Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 18.05.2022. до 22.05.2022. године. Радило се по сесијама у 3 Конгресне сале Хотела Бреза
Конгрес је почео са радом 18.05.2022. године у 17,00 сати ,у Конгресној сали Хотела Бреза где је и отворен 15 КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.
У 18 сати почео је Пленарни рад са темом – Тема: Орално здравље становништва у Србији
Предавач: Проф. др Ранко Голијанин, Завод за стоматологију Крагујевац

Отварању су присуствовали представници здравствених радника Републике Српске, представници удружења здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Бугарске, представници удружења здравствених радника Србије, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Краљева, Тополе и др.
19.05.2022. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,30 сати и поподне од 15,00 до 19,30 сати. Радила су следећа секције ДМСТБС : Педијатријска секција,секција опште медицине, секција кућне неге,психијатријска секција,секција сестара и техничара у рехабилитацији и секција сестара у ортопедији,секција ургентне медицине,секција сестара интезивне неге, анестезије и реанимације,секција стоматолошких сестара,дерматовенеролошка са инфектолошком секцијом
– присутно 280 учесника Конгреса
20.05.2022. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 14,00 до 17 сати. Радила су следећа Друштва и секције:
Секција медицина рада, хематоонколошка секција, Друштво санитарно еколошких инжињера и техничара и Друштво дијететичара-нутрициониста, Друштво лабораторијских технолога и техничара, Друштво физио и радних терапеута, пнеумофтизиолошка секција,трансфузиолошка секција,офталмолошка секција и ОРЛ секција
-присутно 250 учесника Конгреса
21.05.2022. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13 сати и поподне од 15 до 19 сати. Радиле су следеће секције и Друштва: секција гинеколошко акушерских сестара и бабица, неуролошка секција, интернистичка секција са ендокринолошком и секција студената здравствене струке
Укупно је присуствовало сесијама 259 учесника Конгреса.
На Конгресу је радило 8 Друштава и 24 секција . Укупно је било 32 сесија, дужине 88 сати и 40 минута, што просечно износи 2 сата и 46 минута по сесији. Укупна сатница Едукативнх семинара и Округлих столова је 37 сати ,а Стручна саопштења су била у трајању од 47 сати и 15 минута . Просечна посећеност по сесији је 58,1 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,91
Укупно регистрованих учесника 14 Конгреса Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије је –711