XXIII СИМПОЗИЈУМ ДМСТ (СОКОБАЊА 2023) – ТРОМБОЕМБОЛИЗАМ САВРЕМЕНИ ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП УЛОГА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА

Поштоване колегинице и колеге драги пријатељи,

Добро дошли на XXIII Симпозијум ДМСТ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије који ће се одржати у Хотелу Моравица – Сокобања у  периоду од 16до 17септембра 2023. године.

Програм можете преузетиовде.

Тема симпозијума је: Тромбоемболизам савремени терапијски приступ улога медицинских сестара

Акредитациони број XXIII Симпозијум ДМСТ НАУЗРС је: Д-1-263/23. Акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.

Бодован са 8 бодова за акредитоване предаваче, 7 за усмена саопштења, 5 за постер презентације и 4 за пасивне учеснике.

Симпозијум је намењен само за чланове НАУЗРС.

Инфо:

телефон/факс: 0184284333, емаил: infouzrnis@gmail.com , info@nauzrs.rs, (сваким радним даном од 10:00 до 15:00 сати).

XXII СИМПОЗИЈУМ ДМСТ (СОКОБАЊА 2023) – ТОКСИЧНЕ НЕФРОПАТИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге драги пријатељи,

Добро дошли на XXII Симпозијум ДМСТ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије који ће се одржати у Хотелу Моравица – Сокобања у  периоду од 14до 15септембра 2023. године.

Програм можете преузети овде.

Тема симпозијума је: Токсичне нефропатије

Акредитациони број XXII Симпозијум ДМСТ НАУЗРС је: Д-1-264/23. Акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.

Бодован са 8 бодова за акредитоване предаваче, 7 за усмена саопштења, 5 за постер презентације и 4 за пасивне учеснике.

Симпозијум је намењен само за чланове НАУЗРС.

 Инфо:

телефон/факс: 018 4284333, емаил: infouzrnis@gmail.com , info@nauzrs.rs, (сваким радним даном од 10:00 до 15:00 сати).

ОДРЖАН XVII КОНГРЕС НАУЗР СРБИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

Извештај са XVII конгреса националне асоцијације удружења здравствених радника србије са међународним учешћем (акредитациони бр. Д-1-588/22) за здравствене раднике са територије републике србије.

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 03.05.2023. до 07.05.2023. године. Радило се по сесијама у 3  Конгресне сале Хотела Бреза

Конгрес је почео са радом 03.05.2023. године у 17,00 сати, у Конгресној сали Хотела Бреза где је и отворен XVII КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

У 18 сати почео је Пленарни рад са темом: Безбедна транфузија крви у условима Ковида-19 пандемије, предавач: Прим.др сц.мед. Ана Антић, Завод за трансфузију крви Ниш

Отварању су присуствовали  представници здравствених радника Републике Српске, представници здравствених радника Републике Северне Македоније представници удружења здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Бугарске, представници удружења здравствених радника Србије, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа  из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Београда, Краљева, Тополе и др.

04.05.2023. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,30 сати и поподне од 15,00 до 19,10 сати. Радила су следећа секције ДМСТБС : – Психијатријска секција, секција нефрологије са урологијом, друштво лабораторијских техничара и технолога , секција медицине рада, педијатријска секција, орл секција, дерматовенеролошка секција са инфектолошком и стоматолошка секција. Присутно 249 учесника Конгреса.

05.05.2022. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 14,00 до 18:00 сати. Радила су следећа Друштва и секције: Друштва бабица и гинеколошко акушерских сестара, секција поливалетне патронаже, офтамолошка секција, хематолошка секција, секција сестара хирушких сестара и инструментара, секција ургетне медицине, друштво физио и радних терапеута, секција сестара у ортопедији, секција сестара интензивне неге и реанимације, секција сестара у рехабилитацији, интернистичка секција и транфузиолошка секција. Присутно 404 учесника Конгреса.

06.05.2022. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13 сати и поподне од 15 до 18 сати. Радиле су следеће секције и Друштва: Секција опште медицине, секција кућног лечења, друштво зубних техничара и друштво фармацеутских техничара, неуролошка секција, пнеумофизиолошка секција, друштво санитарно еколошких онжоњера и техничара, друштво дијететичара нутрициониста и друштво струковних радиолога и радиолошких техничара. Републичко такмичење зубних техничара је организовано 06.05.2023.године у трајању од 12 до 17 часова од стране Националне асоције здравствених радника Републике Србије (НАУЗРС) и  Зуботехничких школа из Београда под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Учешће у такмичењу узело је 12 школа из целе Р.Србије са 22 учесника. Присутно 443 учесника Конгреса.

На Конгресу је радило 8 Друштава и 21 секцијa. Укупно је било 16 сесија, дужине 99 сати и 30 минута, што просечно износи 6 сата и 03 минута по сесији. Укупна сатница Едукативнх семинара и Округлих столова је 22 сата, Стручна саопштења 231 су била у трајању од 27 сати и 35 минута.

На XVII Конгресу је одржано Републичко такмичење ученика медицинских школа четвртог разреда образовног профила зубни техничар.

Просечна посећеност по сесији је 58,1 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,96

Укупно регистрованих учесника 17. Конгреса Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије је – 647.

Затварање Kонгреса је било 07.05.2022 године у 10 сати, и донети су следећи ЗАКЉУЧЦИ:

ЗАКЉУЧЦИ:

 • У свим здравственим установама на примарном нивоу формирати Центре за превенцију менталног здравља.
 • У здравственим установама на примарном нивоу које се баве здарвственом заштитом деце ( без обзира на број деце школског узраста у општини) формирати саветовалишта за младе.
 • У обавезној посети патронажне сестре, увести поново посету школске деце у кућној посети. На глобалном нивоу унапредити однос у породици.
 • Промовисати значај здравствене неге на крајњи исход лечења.
 • Као здравствени радници сматрамо да је потребно увести здравствену културу као предмет наставе.Ограничити приуп непримерном јавном садржају деци и ускладити исти са узрастом.
 • Смањити отуђење међу здравственим радницима: Сматрамо да више није само молба већ да је неопходно улагање у сестринску професију, у циљу унапређења образовања и увећања броја запослених из референтних образовних институција за школовање медицинских сестара како би се очувао и  унапредио ниво квалитета у пружању здравствених услуга. Апелујемо да је улагањем у струку медицинских сестара можемо унапредити здравље становништва Републике Србије.

ОДРЖАН IX СИМПОЗИЈУМ ГЛАВНИХ И ОДГОВОРНИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ – ЗЛАТИБОР 2023.

На IX Симпозијуму главних и одговорних сестара који се одржао у периоду од 16-19 марта 2023. г. у организацији Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије учествовало је 154 главних и одговорних сестара из свих градова Србије са великим бројем предавања, радионица и округлих столова.

АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ  Д-1-587/22

Сипозијум је отворио Председник Националне асоцијације удружења здравствених радника Републике Србије доц. др мед. сци. Небојша Вацић.

Пленарно предавање одражано је на тему „Ноћни рад здравствених радника“ предавач др Драган Вукадиновић, психијатар, субспецијалиста болести зависности, СБПБ, Горња Топоница.

На IX-ом Симпозијуму главних и одговорнх сестара и здравствених техничара Србије, после дуже дискусије донети су следећи закључци:

-Потребно је сагледати кадровске планове за здравствене установе, разлог зато је, велики број медицинских сестара који није способан за сменски рад.

-Предлог са Симпозијума главних и одховорних сестара и здравствених техничара РС, урадити истраживање „Скрининг програм“ за медицинске сестре и здравствене техничаре у сменском раду након 15-20 година рада, како би смо доказали колико нам је потребно проширење кадровских планова и пријем нових медицинских техничара.

-Израдити могућност за покретање захтева за бенифицирани радни стаж месицинских сестара и здравствених техничара који раде у сменском раду, а на основу претходних истраживања о утицају ноћног рада на здравствену и социјалну пробматику.

-Обезбедити формирање радне групе при Министартву Здравља која ће се бавити усавршавањем струке као и проблемима који су део свакодневнице наше професије који настају као резултат утицаја многих штетних утицаја на здравље и самим тим на квалитет рада медицинских сестара и здравствених техничара.

-Израдити стандарде за услоге у раду главних, одговорних и медицинских сестра свих профила, како би се очувао и унапрдио рад у спровођењу радних обавеза које су усмерене на превенцију и очување здравља нације.

-Апелујемо да је улагањем у струку медицинских сестара можемо унапредити здравље становништва Републике Србије зашта је задужен и одговоран здравствени систем Републике Србије.

XXI Симпозијум ДМСТ НАУЗРС

Преузмите програм овде.

Поштоване колегинице и колеге драги пријатељи,

Добро дошли на XXI Симпозијум ДМСТ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије који ће се одржати у Хотелу Моравица – Сокобања у  периоду од 20до 21. априла 2023. године.

Тема симпозијума: Комуникација чланова здравственог тима и корисника у здравственој заштити

Акредитациони број XXI Симпозијум ДМСТ НАУЗРС је: Д-1-266/23. Акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.

Бодован са 8 бодова за акредитоване предаваче, 7 за усмена саопштења, 5 за постер презентације и 4 за пасивне учеснике.

Симпозијум је намењен само за чланове НАУЗРС. 

Инфо:

телефон/факс: 0184284333, емаил: info@nauzrs.rs, infouzrnis@gmail.com (сваким радним даном од 10:00 до 15:00 сати).

XX Симпозијум ДМСТ НАУЗРС

Програм можете преузети овде.

Поштоване колегинице и колеге драги пријатељи,

Добро дошли на XX Симпозијум ДМСТ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије који ће се одржати у Хотелу Моравица – Сокобања у  периоду од 22до 23. априла 2023. године.

Тема симпозијума је: Савремено дијагностички приступи у лечењу пацијената

Акредитациони број XX Симпозијум ДМСТ НАУЗРС је: Д-1-265/23. Акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.

Бодован са 8 бодова за акредитоване предаваче, 7 за усмена саопштења, 5 за постер презентације и 4 за пасивне учеснике.

Симпозијум је намењен само за чланове НАУЗРС.

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ XVII КОНГРЕС – MAJ 2023

 • Детаљније можете погледати у Првом обавештењу које можете преузети на следећем линку.
 • Сажетке доставити ИСКЉУЧИВО преко онлине пријаве која се налази на сајту.

У Врњачкој Бањи се од 03. до 07. маја 2023. године одржава XVII Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије у организацији НАУЗР Србије.

XVII Конгрес НАУЗР Србије посвећен је иновацијама и трендовима који ће обликовати будућност позива здравственог радника.

Циљ Конгреса је да стимулише размену резултата и идеја у свим областима које наш Конгрес обухвата и да негујемо сарадњу између различитих профила здравствених радника и сарадника.

Фокус разговора између учесника Конгреса биће борба против пандемије COVID-19 и наставак масовне вакцинације у Републици Србији.

Акредитациони број XVII конгреса Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним учешћем је Д-1-588/22. Акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.
Конгрес је бодован са 12 бодова за акредитоване предаваче, 9 за усмена саопштења, 7 за постер презентације и 6 за пасивне учеснике.

Свечано отарање и пленум је 03. маја 2023. године у 17.00 сати у Хотелу Бреза.

Тема: Безбедна трансфузија крви у условима Ковид-19 пандемије

Предавач: Прим. др сц. мед. Ана Антић, Завод за трансфузију крви Ниш

ПРОГРАМ – IX СИМПОЗИЈУМ ГЛАВНИХ И ОДГОВОРНИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДР. ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

 • Детаљније можете погледати у Програму које можете преузети на следећем линку.

Добро дошли на IX Симпозијум Главних и одговорних медицинских сестара  и здравствених техничара Србије који ће се одржати у Хотелу Дунав на Златибору од 16до 19. марта 2023. године.

Акредитациони број IX Симпозијума Главних и одговорних медицинских сестара и здравствених техничара Србије је: Д-1-587/22. Акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре.

Бодован са 8 бодова за акредитоване предаваче, 7 за усмена саопштења, 5 за постер презентације и 4 за пасивне учеснике.

Симпозијум је намењен само за чланове НАУЗРС.

Инфо:

телефон/факс: 0184284333, емаил: info@nauzrs.rs, infouzrnis@gmail.com (сваким радним даном од 10:00 до 15:00 сати).

ЗАВРШЕНИ VIII И IX СИМПОЗИЈУМ ДРУШТАВА НАУЗР СРБИЈЕ – СОКОБАЊА 2022

У једној од најлепших бања у Србији успешно су одржани VIII и IX Симпозијум Друштава НАУЗР Србије. Симпозијуми су одржани у Сокобањи у периоду од 24. до 27. новембра 2022. година. Симпозијуму су присуствовали више од 500 здравствених радника различитих профила.

Још једном се захваљујемо свим учесницима симпозијума.

Симпозијуми су акредитовани од стране Здравственог Савета Србије и под покровитељством Министарства здравља РС.  Теме симпозијума биле су:

 • Тема VIII Симпозијума Друштава НАУЗР Србије је: „ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ COVID -19″.
 • Тема IX Симпозијума Друштава НАУЗР Србије је: „ПОВРАТАК НОРМАЛНОМ НАЧИНУ ЖИВОТА НАКОН COVID – 19“

Преносимо вам делић атмосфере са отварања скупа.